Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Raport bieżący EBI nr 73/2012 z dnia 19.12.2012r. - Zawarcie istotnej umowy.

Zawarcie istotnej umowy.

Zarząd NAVIMOR-INVEST S.A. z siedzibą w Gdańsku ( „Emitent” ),  informuje że, w dniu 19 grudnia 2012 roku podpisał istotną umowę z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Gliwicach, jako Zamawiającym.
W związku z podpisaniem umowy Emitent jako Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych pn.:  „Przebudowa, rozbudowa i remont śluzy Łabędy w ramach przedsięwzięcia „Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będących w zarządzie RZGW Gliwice – przystosowanie do III klasy drogi wodnej”.
Szczegółowe warunki przedmiotowej umowy i ryzyka z nią związane, nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku warunków dla tego rodzaju umów.
Zakończenie realizacji zamówienia określono w umowie na termin do dnia 30 marca 2015r.
Wartość umowy wynosi 37.753.412,66 zł netto.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
 

Pliki do pobrania: