Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Raport bieżący EBI nr 69/2012 z dnia 27.11.2012r. - Komunikat KDPW w sprawie rejestracji akcji serii D.

Komunikat KDPW w sprawie rejestracji akcji serii D.

Zarząd  NAVIMOR-INVEST S.A.  z siedzibą w Gdańsku ( „Emitent” ) informuje, że w dniu 26.11.2012r. do Spółki wpłynęła informacja z KDPW w zakresie wydanego przez Dział Operacyjny KDPW, komunikatu w sprawie rejestracji w Krajowym Depozycie 55.250 akcji Emitenta  serii D, w dniu 29.11.2012r. Komunikat został wydany  w oparciu o Uchwałę Zarządu KDPW S.A.  nr 792/12 z dnia 24.10.2012r. o której to uchwale Emitent informował raportem  bieżącym nr 61/2012 z dnia 26.10.2012r.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Pliki do pobrania: