Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Raport bieżący EBI nr 67/2012 z dnia 21.11.2012r. - Zawracie istotnej umowy.

Zawarcie istotnej umowy.


Zarząd NAVIMOR-INVEST S.A. z siedzibą w Gdańsku ( „Emitent” ),  informuje że, w dniu 21 listopada 2012 roku podpisał istotną umowę z firmą Intop LTD Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, jako Podwykonawcą.
W związku z podpisaniem umowy  Podwykonawca zobowiązuje się wobec Emitenta jako Zamawiającego do wykonania - w ramach Zadania Inwestycyjnego pn.: „ Przebudowa, rozbudowa i remont śluzy Dzierżno w ramach przedsięwzięcia „Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW Gliwice – przystosowanie do III klasy drogi wodnej” ,– robót konstrukcyjno – budowlanych.
Szczegółowe warunki przedmiotowej umowy i ryzyka z nią związane, nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku warunków dla tego rodzaju umów.
Zakończenie realizacji zamówienia określono w umowie na dzień 31 grudnia 2014 roku.
Wartość umowy wynosi 3.661.900,05 zł netto.
Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Pliki do pobrania: