Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Raport bieżący EBI nr 61/2012 z dnia 26.10.2012r. - Uchwała KDPW w sprawie akcji serii D.

Uchwała KDPW w sprawie akcji serii D.

Zarząd NAVIMOR-INVEST S.A. ( Emitent ) z siedzibą w Gdańsku,  informuje, że powziął informację iż w dniu 24 października 2012 r. Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.  na podstawie § 40 ust. 2,3 i  4a oraz § 2 ust.1 i 4 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych postanawia zarejestrować w KDPW 55.250 akcji zwykłych na okaziciela serii D Emitenta o wartości nominalnej 0,20 zł każda oraz oznaczyć je kodem PLNVMRI00017, pod warunkiem podjęcia przez spółkę organizującą alternatywny system obrotu decyzji o wyznaczeniu pierwszego dnia notowania tych akcji w tym samym alternatywnym systemie obrotu, w którym notowane są inne akcje tej spółki oznaczone kodem PLNVMRI00017.

Zarejestrowanie  akcji serii D spółki NAVIMOR-INVEST SA w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych nastąpi w terminie trzech dni od dnia otrzymania przez Krajowy Depozyt decyzji, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej decyzji jako dzień rozpoczęcia notowania tych akcji. 

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Pliki do pobrania: