Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Raport bieżący EBI nr 5/2018 - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego za rok 2017.

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego za rok 2017.

 

Zarząd NAVIMOR-INVEST S.A. w restrukturyzacji („Emitent") informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 14 marca 2018r. zawarł z firmą UHY ECA Audyt Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Krakowie ( 31-523), ul. Moniuszki 50 umowę na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok. Zawarcie powyższej umowy nastąpiło w wykonaniu uchwały Rady Nadzorczej z dnia 13 marca 2018 roku.

 

UHY ECA Audyt Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Krakowie wpisana jest na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem ewidencyjnym 3115.

 

Przedmiotem umowy zawartej z wybranym Biegłym rewidentem będzie badanie sprawozdania finansowego NAVIMOR-INVEST S.A. w restrukturyzacji sporządzonego na dzień 31.12.2017r.

 

 

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt.11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Pliki do pobrania: