Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Raport bieżący EBI nr 59/2012 z dnia 12.10.2012r. - Zawarcie istotnej umowy.

Zawarcie istotnej umowy.

Zarząd NAVIMOR-INVEST S.A. z siedzibą w Gdańsku ( Emitent), informuje że, w dniu 12 października 2012 roku podpisał istotną umowę z firmą SKANSKA Spółka Akcyjna Oddział EXBUD SKANSKA w Kielcach z siedzibą w Warszawie, jako Podwykonawcą.

W związku z podpisaniem umowy Podwykonawca zobowiązuje się wobec Emitenta jako Zamawiającego do wykonania robót związanych z wykonaniem konstrukcji dla potrzeb Zadania Inwestycyjnego p.n.: "Stopień Brzeg Dolny - roboty remontowomodernizacyjne na stopniu."

Szczegółowe warunki przedmiotowej umowy i ryzyka z nią związane, nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku warunków dla tego rodzaju umów.

Zakończenie realizacji zamówienia określono w umowie na 01.07.2014 roku.

Wartość umowy to 10.718.045,00 zł netto.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Pliki do pobrania: