Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Raport bieżący EBI nr 58/2012 z dnia 05.10.2012r. - Zawarcie istotnej umowy.

Zawarcie istotnej umowy.

Zarząd NAVIMOR-INVEST S.A. z siedzibą w Gdańsku ( "Emitent" ), informuje że, w dniu 5 października 2012 roku podpisał istotną umowę z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Gliwicach, jako Zamawiającym.

W związku z podpisaniem umowy Emitent jako Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych pn.: "Przebudowa, rozbudowa i remont śluzy Dzierżno w ramach przedsięwzięcia "Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będących w zarządzie RZGW Gliwice - przystosowanie do III klasy drogi wodnej".

Szczegółowe warunki przedmiotowej umowy i ryzyka z nią związane, nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku warunków dla tego rodzaju umów. Zakończenie realizacji zamówienia określono w umowie na termin do dnia 30 marca 2015r.

Wartość umowy wynosi 27.733.446,90 zł netto.

Pliki do pobrania: