Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Raport bieżący EBI nr 57/2012 z dnia 19.09.2012r. - Zawarcie istotnej umowy.

Zawarcie istotnej umowy.

Zarząd NAVIMOR-INVEST S.A. z siedzibą w Gdańsku ( Emitent), informuje że, w dniu 18 września 2012 roku podpisał istotną umowę z firmą SERWIS POLSKA SP. z o.o. z siedzibą w Oleśnicy, jako Podwykonawcą.

W związku z podpisaniem umowy Podwykonawca zobowiązuje się wobec Emitenta jako Zamawiającego do spawania i dostawy pali skrzynkowych z grodzic, dostawy i sprzedaży grodzic i profili narożnych oraz transportu i dostarczenia elementów ścianki szczelnej, dla potrzeb Zadania Inwestycyjnego p.n.: "Budowa nowego basenu rybackiego w Porcie Darłowo."

Szczegółowe warunki przedmiotowej umowy i ryzyka z nią związane, nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku warunków dla tego rodzaju umów.
Zakończenie realizacji zamówienia określono w umowie na 46 tydzień 2012 roku.
Wartość umowy to 25.472,00 zł netto plus 687.196,35 Euro netto, co stanowi równowartość 2.832.417,19 zł netto wg kursu średniego NBP z dnia 18.09.2012 roku, wynoszącego 4,1217.

Pliki do pobrania: