Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Raport bieżący EBI nr 56/2012 z dnia 07.09.2012r. - Zawarcie istotnej umowy.

Zawarcie istotnej umowy.

Zarząd NAVIMOR-INVEST S.A. z siedzibą w Gdańsku (Emitent), informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał i podpisał umowę sporządzoną w dniu 30 sierpnia 2012r., z firmą pod nazwą Povodí Vltavy, státní podnik z siedzibą 150 24 Praha 5, jako Zamawiającym.

W związku z podpisaniem umowy Emitent ( Partner konsorcjum ) w konsorcjum z firmą HABAU CZ s.r.o. z siedzibą 370 05 České Budějovice ( Lider konsorcjum ), zobowiązuje się do wykonania zadania p.n. ,,Przeciwpowodziowa ochrona miasta Beroun“. Szczegółowe warunki przedmiotowej umowy i ryzyka z nią związane, nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku warunków dla tego rodzaju umów.

Umowa realizowana będzie w okresie do 30 września 2013 roku.
Wartość umowy wynosi 115.908.132,00 CZK netto, co stanowi równowartość 19.449.384,55 zł netto wg kursu średniego NBP z dnia 07.09.2012 roku, wynoszącego 0,1678. Udział NAVIMOR-INVEST S.A. wynosi 40 %.

Pliki do pobrania: