Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Raport bieżący EBI nr 55/2012 z dnia 07.09.2012r.- Zawarcie Aneksu do istotnej umowy.

Zawarcie Aneksu do istotnej umowy.

Zarząd NAVIMOR-INVEST S.A. z siedzibą w Gdańsku, informuje że, w dniu 07 września 2012 roku podpisał Aneks do istotnej umowy, zawartej z Gdańskimi Zakładami Nawozów Fosforowych " FOSFORY " Sp. z o.o. jako Zamawiającym, opublikowanej w dniu 07 lipca 2011r. Raportem bieżącym nr 5/2011.

W związku z podpisanym Aneksem uległa zmianie wartość umowy z kwoty 5 387 115,00 zł netto na kwotę 5 432 115,00 zł netto oraz termin realizacji umowy dla II etapu prac, do dnia 28.09.2012r.

Pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian.

Pliki do pobrania: