Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Raport bieżący EBI nr 53/2012 z dnia 21.08.2012r.- Zawarcie istotnej umowy.

Zawarcie istotnej umowy

Zarząd NAVIMOR-INVEST S.A. z siedzibą w Gdańsku (Emitent), informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał i podpisał umowę sporządzoną w dniu 17 sierpnia 2012r., z firmą pod nazwą Povodí Ohře, státní podnik, z siedzibą 430 03 Chomutov, jako Zamawiającym.

W związku z podpisaniem umowy Emitent jako Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania p.n. ,, OPŠ 082010 - Rewitalizacja i naprawa koryta potoku -Ještědského potoka w Křižanech a Žibřidicích".

Szczegółowe warunki przedmiotowej umowy i ryzyka z nią związane, nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku warunków dla tego rodzaju umów. Umowa realizowana będzie w okresie od 03 września 2012 roku do 31 października 2013 roku.

Wartość umowy wynosi 17.985.000,00 CZK netto, co stanowi równowartość 2.947.741,50 zł netto wg kursu średniego NBP z dnia 21.08.2012 roku, wynoszącego 0,1639.

Pliki do pobrania: