Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Raport bieżący EBI nr 50/2012 z dnia 01.08.2012r.- Powołanie Prezesa Zarządu Spółki.

Powołanie Prezesa Zarządu Spółki.

Zarząd NAVIMOR-INVEST S.A.z siedzibą w Gdańsku ( Emitent) informuje, że w dniu 31 lipca 2012 roku na mocy Uchwały nr 28/2012 Rady Nadzorczej NAVIMORINVEST S.A. dokonano wyboru Członka Zarządu w osobie Pana Krzysztofa Kosiorka- Sobolewskiego oraz powierzono Mu funkcję Prezesa Zarządu.

Powyższa uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Osoby reprezentujące spółkę

 

Pliki do pobrania: