Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Raport bieżący EBI nr 49/2012 z dnia 01.08.2012r. - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

Zarząd NAVIMOR-INVEST S.A.z siedzibą w Gdańsku ( Emitent) informuje, że w dniu 31 lipca 2012 roku na mocy Uchwały nr 24/2012 Rady Nadzorczej NAVIMORINVEST S.A. w związku ze złożeniem rezygnacji Pana Bartosza Znojkiewicza z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej NAVIMOR-INVEST S.A. dokonano wyboru uzupełniającego do składu Rady Nadzorczej na okres do czasu dokonania wybory przez Walne Zgromadzenie Spółki w osobie Pani Joanny Kosiorek-Sobolewskiej .

W dniu 31 lipca 2012 roku na mocy Uchwały 25/2012 Rady Nadzorczej NAVIMORINVEST S.A. w związku ze złożeniem rezygnacji Pana Krzysztofa Kosiorka- Sobolewskiego z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej NAVIMOR-INVEST S.A. dokonano wyboru uzupełniającego do składu Rady Nadzorczej na okres do czasu dokonania wybory przez Walne Zgromadzenie Spółki w osobie Pana Wojciecha Kołakowskiego.

Powyższe uchwały wchodzą w życie z dniem podjęcia.

Życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej umieszczone zostaną na stronie internetowej Emitenta.
Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Osoby reprezentujące spółkę

 

Pliki do pobrania: