Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Raport bieżący EBI nr 48/2012 z dnia 01.08.2012r. - Korekta raportu bieżącego nr 47/2012.

Korekta raportu bieżącego nr 47/2012.

Temat raportu korygowanego: Rezygnacja członków Rady Nadzorczej Spółki Zarząd NAVIMOR-INVEST S.A.z siedzibą w Gdańsku ( Emitent) informuje, że w Raporcie bieżącym z dnia 31 lipca 2012r. wystąpiła omyłka.

Powyższa pomyłka polegała na :

Było: „Zarząd NAVIMOR-INVEST S.A. z siedzibą w Gdańsku ( Emitent) informuje, że w dniu 31 lipca 2012 roku otrzymał informację  od Pana Bartosza Znojkiewicza pełniącego funkcję członka Rady Nadzorczej Emitenta  o rezygnacji  z członkostwa w Radzie Nadzorczej NAVIMOR-INVEST S.A. z dniem 30 lipca 2012.

Również w dniu 31 lipca 2012 Emitent otrzymał informację od Pana Krzysztofa Kosiorka-Sobolewskiego pełniącego funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta o rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej NAVIMOR-INVEST S.A. z dniem 30 lipca 2012.”

Winno być: „Zarząd NAVIMOR-INVEST S.A.z siedzibą w Gdańsku ( Emitent) informuje, że w dniu 31 lipca 2012 roku otrzymał informację od Pana Bartosza Znojkiewicza pełniącego funkcję  Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta  o rezygnacji  z członkostwa w Radzie Nadzorczej NAVIMOR-INVEST S.A. z dniem 30 lipca 2012. Uzasadnieniem decyzji jest konieczność całkowitego i bezwarunkowego zaangażowania się w sprawy Firmy Handlowej JAGO S.A. w upadłości likwidacyjnej w Książenicach  w ostatniej fazie realizacji projektu powrotu Jago do upadłości układowej i odzyskania sprawności organizacyjnej Grupy Jago.

Również w dniu 31 lipca 2012 Emitent otrzymał informację od Pana Krzysztofa Kosiorka-Sobolewskiego pełniącego funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta o rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej NAVIMOR-INVEST S.A. z dniem 30 lipca 2012r. Powodem rezygnacji jest sprawowanie funkcji Prezesa Zarządu.”


Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
 

Pliki do pobrania: