Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Raport bieżący EBI nr 47/2013 z dnia 05.11.2013r. - Zawarcie istotnej umowy.

Zawarcie istotnej umowy

Zarząd NAVIMOR-INVEST S.A. z siedzibą w Gdańsku ( „Emitent” )  informuje, że w dniu 5 listopada 2013 roku podpisał istotną umowę z  Urzędem Morskim w Gdyni, jako Zamawiającym.

W związku z podpisaniem umowy Emitent jako Wykonawca zobowiązuje się  do wykonania robót budowlanych p.n. „Przebudowa nabrzeża nr XIV rzeki Motławy w Gdańsku” w ramach projektu „Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap II – Przebudowa szlaku wodnego na Martwej Wiśle i Motławie".

Szczegółowe warunki przedmiotowej umowy i ryzyka z nią związane, nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku warunków dla tego rodzaju umów.

Zakończenie realizacji zamówienia określono w umowie na termin 14 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy.

Wartość umowy wynosi   4.971.852,30 zł netto.

 

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Pliki do pobrania: