Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Raport bieżący EBI nr 47/2012 z dnia 31.07.2012r. - Rezygnacja Członków Rady Nadzorczej.

Rezygnacja Członków Rady Nadzorczej.

Zarząd NAVIMOR-INVEST S.A.z siedzibą w Gdańsku ( Emitent) informuje, że w dniu 31 lipca 2012 roku otrzymał informację od Pana Bartosza Znojkiewicza pełniącego funkcję członka Rady Nadzorczej Emitenta o rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej NAVIMOR-INVEST S.A. z dniem 30 lipca 2012.

Również w dniu 31 lipca 2012 Emitent otrzymał informację od Pana Krzysztofa Kosiorka-Sobolewskiego pełniącego funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta o rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej NAVIMOR-INVEST S.A. z dniem 30 lipca 2012


Podstawa prawna:
§3 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Pliki do pobrania: