Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Raport bieżący EBI nr 46/2013 z dnia 30.09.2013r. - Zawarcie istotnej umowy.

Zawarcie istotnej umowy

Zarząd NAVIMOR-INVEST S.A. z siedzibą w Gdańsku ( „Emitent” )  informuje,  że w dniu 30 września 2013 roku zawarł istotną umowę z firmą pod nazwą WMW Marek Pestilenz i  Wojciech Pestilenz Spółka jawna z siedzibą w  Krokowej-Parszczyce, jako Podwykonawcą.

W związku z podpisaniem umowy  Podwykonawca zobowiązuje się wobec Emitenta jako Zamawiającego ,  - w ramach Zadania Inwestycyjnego p.n.: „Modernizacja i budowa umocnień brzegowych zachodniego wybrzeża” - do wykonania robót z branży  hydrotechnicznej, w zakresie umocnienia nabrzeża morskiego.

Szczegółowe warunki przedmiotowej umowy i ryzyka z nią związane, nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku warunków dla tego rodzaju umów.

Wartość umowy wynosi 6.743.787,11 zł netto.

Termin zakończenia robót będących przedmiotem umowy ustalono na dzień 30.09.2014r.

 

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Pliki do pobrania: