Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Raport bieżący EBI nr 45/2012 z dnia 24.07.2012r. - Rejestracja w KRS zmian Statutu Spółki.

Rejestracja w KRS zmian Statutu Spółki.

Zarząd NAVIMOR-INVEST S.A. z siedzibą w Gdańsku ( "Emitent" ), informuje, że w dzisiejszym otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ( Sąd ) wydane dnia 17 lipca 2012 roku, dotyczące rejestracji zmian Statutu Spółki.

Tekst jednolity Statutu zawiera zmiany wprowadzone Uchwałą nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 18 czerwca 2012 roku, polegające na zmianie § 24 ust. 1, ust. 2 pkt 9, § 26 ust. 1,ust. 2, § 27 ust. 1,ust.2, § 28 ust. 1,ust. 2,ust. 3,ust. 4, ust.5, ust. 6, § 30 ust. 1 i ust. 2, § 33 ust. 1.

Tekst jednolity Statutu Spółki w załączeniu.

Podstawa prawna: § 6 ust. 4 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Pliki do pobrania: