Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Raport bieżący EBI nr 43/2012 z dnia 18.07.2012r. - Zawarcie istotnej umowy.

Zawarcie istotnej umowy.

Zarząd NAVIMOR-INVEST S.A. z siedzibą w Gdańsku ( "Emitent" ), informuje że, w dniu wczorajszym tj. 18 lipca 2012 roku podpisał istotną umowę z Miastem Darłowo reprezentowanym przez Burmistrza Miasta Darłowo, jako Zamawiającym.

W związku z podpisaniem umowy Emitent jako Wykonawca zobowiązuje się do realizacji robót budowlanych związanych z "Budową nowego basenu rybackiego w Porcie Darłowo".

Szczegółowe warunki przedmiotowej umowy i ryzyka z nią związane, nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku warunków dla tego rodzaju umów.

Zakończenie realizacji zamówienia określono w umowie na termin do dnia 30 listopada 2013r.
Wartość umowy wynosi 10.855.801,43 zł netto.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Pliki do pobrania: