Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Raport bieżący EBI nr 42/2012 z dnia 18.07.2012r. - Zawarcie istotnej umowy.

Zawarcie istotnej umowy.

Zarząd NAVIMOR-INVEST S.A. z siedzibą w Gdańsku (Emitent), informuje, że w dniu wczorajszym tj. 17 lipca 2012 roku podpisał umowę z firmą pod nazwą EDS Holding a.s. z siedzibą 400 01 Ústí nad Labem (Czechy) jako Zamawiającym.

W związku z podpisaniem umowy Emitent jako Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania p.n. ,,Labe, Mělník, ochrona przeciwpowodziowa - wejście do portu."

Szczegółowe warunki przedmiotowej umowy i ryzyka z nią związane, nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku warunków dla tego rodzaju umów.

Umowa realizowana będzie w okresie od lipca 2012 roku do końca kwietnia 2013 roku.
Wartość umowy wynosi 68.300.000,00 CZK netto, co stanowi równowartość 11.249.010,00 zł netto wg kursu średniego NBP z dnia 17.07.2012 roku,wynoszącego 0,1647.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Pliki do pobrania: