Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Raport bieżący EBI nr 40/2013 z dnia 09.08.2013r. - Zawarcie istotnej umowy.

 

Zawarcie istotnej umowy

 

Zarząd NAVIMOR-INVEST S.A. z siedzibą w Gdańsku ( "Emitent" ) informuje, że w dniu 08 sierpnia 2013 roku podpisał umowę z Urzędem Morskim w Szczecinie, jako Zamawiającym.

W związku z podpisaniem umowy Emitent jako Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych p.n. "Modernizacja i budowa umocnień brzegowych zachodniego wybrzeża".

Szczegółowe warunki przedmiotowej umowy i ryzyka z nią związane, nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku warunków dla tego rodzaju umów.

Zakończenie realizacji zamówienia określono w umowie na dzień 30 października 2014r.

Wartość umowy wynosi 8.495.901,66 zł netto.

 

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 

Pliki do pobrania: