Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Raport bieżący EBI nr 3/2018 z dnia 15.02.2018 r. - Opóźnienie publikacji raportu okresowego za IV kwartał 2017 roku.

Opóźnienie publikacji raportu okresowego za IV kwartał 2017 roku.

 

Zarząd Navimor-Invest S.A. z siedzibą w Gdańsku (dalej Spółka, Emitent) informuje, iż nastąpiło naruszenie terminu przekazania raportu okresowego za IV kwartał 2017 roku.

Opóźnienie publikacji raportu kwartalnego związane jest z trudną sytuacją płynnościową Emitenta
oraz związanymi z nią problemami kadrowymi.
 
Zarząd Emitenta dołoży wszelkich starań, aby taka sytuacja nie nastąpiła w przyszłości.
 
 
 
 
Podstawa prawna: pkt 16a Załącznika do Uchwały Zarządu GPW nr 293/2010 z dnia 31 marca 2010
r. oraz § 5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje
bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 

Pliki do pobrania: