Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Raport bieżący EBI nr 3/2017 z dnia 30.01.2017r. - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 roku.

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 roku.

 

Zarząd Spółki  NAVIMOR-INVEST S.A. ( „Emitent” ) podaje do wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych, które będą publikowane przez Emitenta w 2017 roku.

Raporty będą przekazywane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

Kwartalne:

- za I kwartał 2017 r. - 15 maja 2017 r.;
- za II kwartał 2017 r. - 14 sierpnia 2017 r.;
- za III kwartał 2017 r. - 13 listopada 2017 r.;

Roczny:

- raport okresowy roczny za 2016 rok – 21 marca 2017r.

 

Jednocześnie Zarząd Emitenta oświadcza, że zgodnie z § 6 ust. 10a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" nie będzie publikował raportu kwartalnego za IV kwartał 2016 roku.
 


Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Pliki do pobrania: