Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Raport bieżący EBI nr 39/2013 z dnia 08.08.2013r. - Komunikat KDPW w sprawie rejestracji akcji serii D1.

 

Komunikat KDPW w sprawie rejestracji akcji serii D1

 

Zarząd NAVIMOR-INVEST S.A. z siedzibą w Gdańsku ( "Emitent" ) informuje, że w dniu 08 sierpnia 2013r. do Spółki wpłynęła informacja z KDPW w zakresie wydanego przez Dział Operacyjny KDPW komunikatu, w sprawie rejestracji w Krajowym Depozycie 123.500 akcji Emitenta serii D 1, w dniu 12 sierpnia 2013r. Komunikat został wydany w oparciu o Uchwałę Zarządu KDPW S.A. nr 544/13 z dnia 11 lipca 2013r. o której to Uchwale Emitent informował raportem bieżącym nr 34/2013 z dnia 12.07.2013r.

 

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Pliki do pobrania: