Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Raport bieżący EBI nr 39/2012 z dnia 12.07.2012r. - Zmiany w składzie Zarządu.

Zmiany w składzie Zarządu.

Zarząd NAVIMOR-INVEST S.A. z siedzibą w Gdańsku ( Emitent ), informuje, że w dniu 11 lipca 2012 roku, Pan Tomasz Okuniewski pełniący dotychczas funkcję Prezesa Zarządu Emitenta złożył rezygnację z pełnienia tejże funkcji w NAVIMORINVEST S.A.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że Rada Nadzorcza Emitenta w dniu 11 lipca 2012 roku Uchwałą nr 22/2012 delegowała Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta, Pana Krzysztofa Kosiorek-Sobolewskiego do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki NAVIMOR-INVEST S.A., na okres do 3 miesięcy począwszy od dnia 12 lipca 2012r.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 

Pliki do pobrania: