Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Raport bieżący EBI nr 38/2012 z dnia 02.07.2012r. - Rozwiązanie umowy z Autoryzowanym Doradcą Spółki.

Rozwiązanie umowy z Autoryzowanym Doradcą Spółki.

Zarząd NAVIMOR-INVEST S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Emitent") informuje niniejszym, że z dniem 1 lipca 2012r., rozwiązaniu uległa umowa ze Spółką M&M Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pełniącą funkcję Autoryzowanego Doradcy Emitenta w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. Umowa została rozwiązana w związku z zakończeniem okresu na jaki została zawarta.

Od dnia 1 lipca 2012 roku Spółka M&M Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o. nie pełni już funkcji Autoryzowanego Doradcy Emitenta.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 18 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect"

 

Pliki do pobrania: