Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Raport bieżący EBI nr 37/2013 z dnia 29.07.2013r. - Zawarcie istotnej umowy.

 

Zawarcie istotnej umowy

 

Zarząd NAVIMOR-INVEST S.A. z siedzibą w Gdańsku (Emitent), informuje że w dniu 29 lipca 2013 roku podpisał istotną umowę z firmą pod nazwą KBW-DEVELOPMENT Sp.z o.o. z siedzibą w Obornikach Śląskich jako Podwykonawcą.

W związku z podpisaniem umowy Podwykonawca zobowiązuje się wobec Emitenta jako Zamawiającego,- w ramach Zadania Inwestycyjnego pod nazwą " Modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław Województwo dolnośląskie. Modernizacja Jazu Opatowice" - do wykonania robót budowlano-montażowych wraz ze wszystkimi robotami głównymi i pomocniczymi wymaganymi do kompletnego wykonania przedmiotu umowy.

 

Szczegółowe warunki przedmiotowej umowy i ryzyka z nią związane, nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku warunków dla tego rodzaju umowy.

 

Wartość umowy wynosi 1.720.000,00 zł netto.

Termin zakończenia robót będących przedmiotem umowy ustalono na dzień 30.10.2014 r.

 

Podstawa prawna : § 3 ust.2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Pliki do pobrania: