Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Raport bieżący EBI nr 37/2012 z dnia 21.06.2012r. - Tekst jednolity Statutu Spółki NAVIMOR-INVEST S.A.

Tekst jednolity Statutu Spółki NAVIMOR-INVEST S.A.

Zarząd NAVIMOR-INVEST S.A. z siedzibą w Gdańsku ( "Emitent"), w załączeniu podaje do publicznej wiadomości, tekst jednolity Statutu Spółki uchwalony Uchwałą Rady Nadzorczej nr 19 z dnia 20 czerwca 2012 roku.

Tekst jednolity Statutu zawiera zmiany wprowadzone Uchwałą nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 18 czerwca 2012 roku, polegające na zmianie § 24 ust. 1, ust. 2 pkt 9, § 26 ust. 1, § 27 ust. 1, § 28 ust. 1,ust. 2,ust. 3,ust. 4, ust.5, ust. 6, § 30 ust. 1 i ust. 2, § 33 ust. 1

 

Pliki do pobrania: