Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Raport bieżący EBI nr 36/2013 z dnia 26.07.2013r. - Uchwała Zarządu GPW w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii D1.

 

Uchwała Zarządu GPW w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii D1

 

Zarząd Spółki NAVIMOR-INVEST S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Emitent") informuje, iż w dniu 26 lipca 2013 roku Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Uchwałą nr 844/2013, w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii D 1 spółki NAVIMOR-INVEST S.A., postanawia wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect 123.500 (sto dwadzieścia trzy tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii D 1 spółki NAVIMOR-INVEST S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 

Pliki do pobrania: