Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Raport bieżący EBI nr 35/2013 z dnia 16.07.2013r. - Zawarcie Aneksu do istotnej umowy.

Zawarcie Aneksu do istotnej umowy

Zarząd NAVIMOR-INVEST S.A.  z siedzibą w Gdańsku ( „Emitent” ) informuje, że w dniu 16  lipca 2013r. zawarł Aneks do istotnej Umowy, zawartej z Podwykonawcą, tj. z  firmą Cetech Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku. O zawarciu istotnej  umowy Zarząd NAVIMOR-INVEST S.A. informował komunikatem EBI nr 6/2013 z dnia 11.02.2013r.

Zgodnie z zawartym Aneksem strony uzgodniły zwiększony zakres prac Podwykonawcy, a wartość  umowy została zwiększona z kwoty 7.802.634,37  złotych netto  do kwoty 7.928.392,21 złotych netto.

Szczegółowe warunki przedmiotowej umowy i aneksu do umowy nie odbiegają od dotychczas zawieranych i typowych na rynku warunków dla tego rodzaju kontraktów.

 Pozostałe warunki umowy nie ulegają zmianie.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt. 2   Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Pliki do pobrania: