Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Raport bieżący EBI nr 35/2012 z dnia 18.06.2012r. - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki NAVIMOR-INVEST S.A. w dniu 18 czerwca 2012r.

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki NAVIMOR-INVEST S.A. w dniu 18 czerwca 2012r.

 

Treść podjętych uchwał wraz z tekstem jednolitym Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 7  Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Pliki do pobrania: