Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Raport bieżący EBI nr 34/2013 z dnia 12.07.2013r. - Uchwała KDPW w sprawie akcji Emitenta serii D 1.

Uchwała KDPW w sprawie akcji Emitenta serii D 1

Zarząd NAVIMOR-INVEST S.A. z siedzibą w Gdańsku, ( „Emitent” )  informuje, że powziął informację, iż w dniu 11 lipca 2013r. Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.  na podstawie § 40 ust. 2 i  4a oraz § 2 ust.1 i 4 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych postanawia zarejestrować w KDPW 123.500 akcji zwykłych na okaziciela serii D1 Emitenta o wartości nominalnej 0,10 zł każda oraz oznaczyć je kodem PLNVMRI00017, pod warunkiem podjęcia przez spółkę organizującą alternatywny system obrotu decyzji o wyznaczeniu pierwszego dnia notowania tych akcji w tym samym alternatywnym systemie obrotu, do którego wprowadzone zostały inne akcje Emitenta oznaczone kodem PLNVMRI00017.

Zarejestrowanie  akcji serii D 1 spółki NAVIMOR-INVEST SA w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych nastąpi w terminie trzech dni od dnia otrzymania przez Krajowy Depozyt wyżej wymienionej decyzji, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej decyzji jako dzień rozpoczęcia notowania tych akcji. 

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Pliki do pobrania: