Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Raport bieżący EBI nr 34/2012 z dnia 11.06.2012r. - Zawarcie istotnej umowy.

Zawarcie istotnej umowy.

Zarząd NAVIMOR-INVEST S.A. z siedzibą w Gdańsku ( Emitent), informuje że, w dniu 11 czerwca 2012 roku podpisał istotną umowę z firmą ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu, jako Podwykonawcą.

W związku z podpisaniem umowy Podwykonawca zobowiązuje się wobec Emitenta jako Zamawiającego, do wykonania instalacji elektrycznych wraz z automatyką dla potrzeb zadania p.n.: "Stopień Brzeg Dolny - roboty remontowo - modernizacyjne na stopniu."

Szczegółowe warunki przedmiotowej umowy i ryzyka z nią związane, nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku warunków dla tego rodzaju umów.

Zakończenie realizacji zamówienia określono w umowie na termin do dnia 30.06.2014r.

Ustalono obmiarowe rozliczenie kontraktu, przy czym strony uzgodniły że wykonanie przedmiotu umowy nie przekroczy kwoty 3.015.000,00 zł netto.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 

Pliki do pobrania: