Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Raport bieżący EBI nr 33/2016 z dnia 30.11.2016r. - Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki NAVIMOR-INVEST S.A. w dniu 30 listopada 2016r.

Zarząd Spółki NAVIMOR-INVEST S.A. ( „Emitent” )przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 30 listopada 2016 roku.

Treść podjętych uchwał  znajduje się w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 7  Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Pliki do pobrania: