Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Raport bieżący EBI nr 33/2012 z dnia 11.06.2012r. - Zawarcie umowy na roboty dodatkowe.

Zawarcie umowy na roboty dodatkowe.

Zarząd NAVIMOR-INVEST S.A. z siedzibą w Gdańsku, informuje że, w dniu 11 czerwca 2012 roku otrzymał podpisaną Umowę na roboty dodatkowe, zawartą ze Skarbem Państwa - Urzędem Morskim w Słupsku, jako Zamawiającym. Umowa ta jest konsekwencją zamówienia publicznego realizowanego w ramach inwestycji pn. "Przebudowa Nabrzeża Czołowego w Porcie Darłowo - roboty dodatkowe" a opublikowanego jako istotnej umowy, w dniu 27 października 2011r. Raportem bieżącym nr 32/2011.

W związku z podpisaniem umowy na roboty dodatkowe Emitent jako Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania jak wyżej.

Szczegółowe warunki przedmiotowej umowy i ryzyka z nią związane, nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku warunków dla tego rodzaju umów.

Zakończenie realizacji zamówienia określono w umowie na termin do dnia 29 czerwca 2012r.
Wartość umowy wynosi 205.000,00 zł netto.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 

Pliki do pobrania: