Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Raport bieżący EBI nr 32/2012 z dnia 30.05.2012r. - Zawarcie istotnej umowy.

Zawarcie istotnej umowy.

Zarząd NAVIMOR-INVEST S.A. z siedzibą w Gdańsku (Emitent),  informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 30 maja 2012 roku podpisał umowę z firmą pod nazwą Zakladani staveb a.s. (Czechy) jako Wykonawcą.

W związku z podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązuje się wobec Emitenta jako Zamawiającego do wykonania zadania p.n. "Ochrona przeciwpowodziowa północno-zachodniej części miasta na rzece Jizera, w Mnichovo Hradiste."

Szczegółowe warunki przedmiotowej umowy i ryzyka z nią związane, nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku warunków dla tego rodzaju umów.

Umowa realizowana będzie do końca miesiąca grudnia 2012 roku.

Wartość umowy wynosi 16.195.008,00 CZK netto, co stanowi równowartość 2.766.107,36 zł netto wg kursu średniego NBP z dnia 30.05.2012 roku, wynoszącego 0,1708.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

 

Pliki do pobrania: