Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Raport bieżący EBI nr 31/2016 z dnia 04.11.2016r. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Zarząd NAVIMOR-INVEST S.A. ( „Emitent” ) niniejszym informuje o zwołaniu, na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki, Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta na dzień  30 listopada  2016 roku, na godz. 10°° w Gdańsku ( 80-262), przy ul. Małachowskiego 1.

W załączeniu Emitent przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego  Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wraz z projektami uchwał  i opisem procedur dotyczących uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Podstawa prawna:
§4 ust. 2 pkt. 1), 2 ), 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".