Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Raport bieżący EBI nr 31/2013 z dnia 19.06.2013r. - Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki  

Zarząd NAVIMOR-INVEST S.A. z siedzibą w Gdańsku („Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym  do siedziby Emitenta wpłynęło od Pana Krzysztofa Niebrzydowskiego oświadczenie o rezygnacji  z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej NAVIMOR-INVEST S.A. z dniem 19 czerwca 2013r.

 

Podstawa prawna: 
§ 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 

Pliki do pobrania: