Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Raport bieżący EBI nr 30/2016 z dnia 24.10.2016r. - Odwołanie Członka Zarządu.

Odwołanie Członka Zarządu

 

Zarząd NAVIMOR-INVEST S.A. („Emitent") informuje niniejszym , iż w dniu dzisiejszym tj. 24 października 2016 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o odwołaniu ze składu Zarządu NAVIMOR-INVEST S.A. z dniem 24 października 2016 roku Pana Wiesława Czarneckiego, pełniącego funkcję Wiceprezesa  Zarządu. 

 

 

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". 

Pliki do pobrania: