Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Raport bieżący EBI nr 30/2013 z dnia 11.06.2013r. - Zawarcie umowy.

Zawarcie  umowy

Zarząd NAVIMOR-INVEST S.A. z siedzibą w Gdańsku ( „Emitent” )  informuje, że w dniu 11  czerwca 2013 roku podpisał umowę z  Urzędem Morskim w Gdyni, jako Zamawiającym.

W związku z podpisaniem umowy Emitent jako Wykonawca zobowiązuje się  do wykonania robót budowlanych p.n. „Remont dalby z modernizacją wyciągu łodziowego w Krynicy Morskiej” i „ Nawierzchnia z płyt drogowych ażurowych” , „ Dalba zwrotna w przyszłej przystani rybackiej w Krynicy Morskiej – Leśniczówka”, „ Budowa dalby zwrotnej w przystani rybackiej w Stegnie”.

Szczegółowe warunki przedmiotowej umowy i ryzyka z nią związane, nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku warunków dla tego rodzaju umów.

Zakończenie realizacji zamówienia określono w umowie na termin do  8 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy.

Wartość umowy wynosi 1.000.083,71  zł netto.

 

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Pliki do pobrania: