Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Raport bieżący EBI nr 30/2012 z dnia 24.05.2012r. - Zawarcie istotnej umowy.

Zawarcie istotnej umowy.

Zarząd NAVIMOR-INVEST S.A. z siedzibą w Gdańsku ( Emitent), informuje że, w dniu 24 maja 2012 roku podpisał istotną umowę z Miastem Darłowo reprezentowanym przez Burmistrza Miasta Darłowo, jako Zamawiającym.

W związku z podpisaniem umowy Emitent jako Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania p.n. "Budowa Przystani Jachtowej na pomostach pływających w basenie rybackim w Darłowie, na terenie portu, działki Nr 91/60 i 91/63 obr. 3 Darłowo".

Szczegółowe warunki przedmiotowej umowy i ryzyka z nią związane, nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku warunków dla tego rodzaju umów.

Zakończenie realizacji zamówienia określono w umowie na termin do dnia 31 października 2012r.

Wartość umowy wynosi 1.017.428,22 zł netto.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 

Pliki do pobrania: