Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Raport bieżący EBI nr 2/2017 z dnia 06.01.2017r.- Korekta raportu 1/2017 spółki zależnej.

Zarząd Spółki NAVIMOR-INVEST S.A. informuje, iż w wyniku omyłki w Raporcie bieżącym nr 1/2017 z dnia 05 stycznia 2017 roku nie uwzględniono informacji o podstawie prawnej raportu.

Zarząd Emitenta poniżej przekazuje do publicznej wiadomości skorygowaną, uzupełnioną treść Raportu bieżącego nr 1/2017 z dnia 05 stycznia 2017 roku.

Zarząd NAVIMOR-INVEST S.A.  z siedzibą w Gdańsku ( „Emitent” ) informuje, że w dniu 05 stycznia 2017 roku utworzył spółkę zależną, na prawie czeskim, pod nazwą : Navimor – Invest s.r.o z siedzibą w Pradze i objął w niej 100% udziałów, reprezentujących 100% głosów na Zgromadzeniu Wspólników, które pokrył wkładem pieniężnym.       Kapitał zakładowy wynosi 200.000,00 Kč tj. na dzień 05 stycznia 2017r. 32.380 zł.

 

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1  Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 

 

Pliki do pobrania: