Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Raport bieżący EBI nr 29/2012 z dnia 23.05.2012r. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Zarząd NAVIMOR-INVEST S.A. ( Emitent ) niniejszym informuje o zwołaniu, na podstawie art. 399 § 1, art. 402 1 i art. 402 2 Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki, Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, na dzień 18 czerwca 2012 r., na godz. 11°° w siedzibie Spółki w Gdańsku, przy ul. Grunwaldzkiej 212.

W załączeniu Emitent przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wraz z projektami uchwał i opisem procedur dotyczących uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Podstawa prawna:
§4 ust. 2 pkt. 1), 2) i 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 

Pliki do pobrania: