Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Raport bieżący EBI nr 28/2016 z dnia 16.09.2016r. - Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Emitenta.

 

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Emitenta

 

Zarząd Spółki NAVIMOR-INVEST S.A. ( „Emitent” ) informuje, że w dniu 16 września 2016 roku wpłynęło do Spółki oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Emitenta, złożone przez Panią Joannę Kosiorek-Sobolewską, ze skutkiem na dzień 16 września 2016 roku.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Pliki do pobrania: