Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Raport bieżący EBI nr 28/2012 z dnia 18.05.2012r. - Zawarcie istotnej umowy.

Zawarcie istotnej umowy.

Zarząd NAVIMOR-INVEST S.A. z siedzibą w Gdańsku ( Emitent), informuje że, w dniu 17 maja 2012 roku podpisał istotną umowę z firmą pod nazwą AT Control System Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, jako Zleceniobiorcą.

W związku z podpisaniem umowy Zleceniobiorca zobowiązuje się wobec Emitenta jako Zleceniodawcy do wykonania robót elektrycznych i teletechnicznych dla potrzeb zadania p.n.: "Modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław. Remont Jazu Opatowice".

Szczegółowe warunki przedmiotowej umowy i ryzyka z nią związane, nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku warunków dla tego rodzaju umów.

Zakończenie realizacji zamówienia określono w umowie na termin do dnia 31 listopada 2014 roku.

Wartość umowy wynosi 1.330.000,00 zł netto.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 

Pliki do pobrania: