Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Raport bieżący EBI nr 27/2016 z dnia 19.08.2016r. - Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Emitenta.

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Emitenta

 

Zarząd Spółki  NAVIMOR-INVEST S.A. ( „Emitent” ) informuje, że w dniu  19 sierpnia 2016  roku wpłynęło do Spółki oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Emitenta, złożone przez Panią Danutę Marię Wruck, ze skutkiem na dzień 19 sierpnia 2016 roku. Powodem rezygnacji podanym przez Pani Danutę Marię Wruck są przyczyny osobiste.

 

Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Pliki do pobrania: