Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Raport bieżący EBI nr 27/2013 z dnia 21.05.2013r. - Zawarcie umowy.

Zawarcie umowy

Zarząd NAVIMOR-INVEST S.A. z siedzibą w Gdańsku ( „Emitent” )  informuje, że w dniu 21 maja 2013 roku podpisał umowę z Dyrektorem Urzędu Morskiego w Gdyni, jako Zamawiającym.

W związku z podpisaniem umowy Emitent jako Wykonawca zobowiązuje się  do wykonania robót budowlanych p.n. „Przebudowa Pomostu Postojowego, Przebudowa Palisady Zachodniej,  Budowa slipu, Przebudowa wjazdu, Przebudowa placu przy porcie rybackim na przystani - Basen III Nowa Karczma  (dawniej Piaski)” , polegających na wykonaniu:

a) „Remontu obiektów hydrotechnicznych (Nabrzeże Północne, Pomost Postojowy), placu nabrzeżowego (wraz z wjazdem na teren Przystani) oraz budowie slipu na terenie Przystani Rybackiej - Basen III Nowa Karczma  (dawniej Piaski),

b) Remontu Palisady Zachodniej w Basenie Nowa Karczma (dawniej Piaski) i Naprawie powierzchni betonu na Nabrzeżu Wschodnim

Szczegółowe warunki przedmiotowej umowy i ryzyka z nią związane, nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku warunków dla tego rodzaju umów.

Zakończenie realizacji zamówienia określono w umowie na termin 10 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy.

Wartość umowy wynosi 1.625.675,43 zł netto.

 

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".