Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Raport bieżący EBI nr 26/2013 z dnia 16.05.2013r. - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Zarząd NAVIMOR-INVEST S.A. („Emitent") informuje, że Rada Nadzorcza Emitenta na posiedzeniu w dniu 16 maja 2013 roku podjęła uchwałę w przedmiocie wyboru Biegłego Rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za 2013 rok oraz dokonania przeglądu sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2013r. do 30.06.2013r.

Spośród przedstawionych przez Zarząd ofert, Rada Nadzorcza dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, pod nazwą "AUDIT-DOR" Biuro Konsultingowe Rewizji i Doradztwa Gospodarczego z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Gajowa 34 – podmiot wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem ewidencyjnym 14. 

 

Emitent korzystał już wcześniej z usług tego podmiotu w zakresie badania sprawozdania finansowego spółki za 2011 i 2012 rok oraz przeglądu sprawozdania finansowego za I półrocze 2011 i 2012 roku.

 

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 

Pliki do pobrania: