Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Raport bieżący EBI nr 25/2013 z dnia 16.05.2013r. - Powołanie Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.

Powołanie Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji

Zarząd NAVIMOR-INVEST S.A. z siedzibą w Gdańsku  („Emitent") informuje, iż w związku z wygaśnięciem mandatów dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej wskutek upływu wspólnej kadencji, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło dnia  16 maja 2013 r. uchwały o powołaniu Członków Rady Nadzorczej II  wspólnej kadencji.

Do Rady Nadzorczej Spółki zostały powołane następujące osoby:

1. Pan Wojciech Kołakowski
2. Pan Krzysztof Niebrzydowski
3. Pani Danuta Wruck
4. Pani Joanna Kosiorek-Sobolewska
5. Pan Krzysztof  Gromulski

Wspólna kadencja Rady Nadzorczej Spółki wynosi 3 lata.

Emitent informuje, ze życiorysy zawodowe Członków Rady Nadzorczej umieszczone są na stronie internetowej Spółki.


Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na  rynku NewConnect".
 

Pliki do pobrania: