Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Raport bieżący EBI nr 24/2013 z dnia 16.05.2013r. - Uchwały podjęte przez ZWZA NAVIMOR-INVEST S.A. w dniu 16.05.2013r. oraz informacja o odstąpieniu przez ZWZA od rozpatrzenia jednego z punktów porządku obrad.

Uchwały podjęte przez ZWZA  NAVIMOR-INVEST S.A. w dniu 16.05. 2013r. oraz informacja o odstąpieniu przez ZWZA od rozpatrzenia jednego z punktów porządku obrad

Zarząd Spółki NAVIMOR-INVEST S.A. ( „Emitent” ) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 16 maja 2013 roku. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że Walne Zgromadzenie odstąpiło  od  głosowania nad Uchwałą nr 9.

Treść podjętych uchwał  znajduje się w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 7 i 8  Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Pliki do pobrania: